De aanpak

VELE DOELEN TEGELIJK DIENEN​

Slim herbebossen

Zorgen voor duurzaamheid, optimale CO2 omzetting en minimale kosten. 

Hoe doen we dat?

 • een plek kiezen waar bos snel groeit (tropen),
 • bio-divers bos aanplanten voor optimale CO2 opname,
 • kennis benutten van plaatselijke specialisten, 
 • natuurgebieden met elkaar verbinden ,
 • gebruik maken van gunstige wetgeving, 
 • dagelijks bestuur woont ter plaatse en houdt toezicht, 
 • lokale bevolking betrekken en educatie bieden,
 • aanplanten met behulp van specialisten en vrijwilligers, 
 • zelf selectief zaden verzamelen en opkweken.

Samenwerking

Voor het realiseren van een groot natuurgebied zijn veel partners nodig. In contact met de overheid stemmen we onze plannen af op de lokale wensen voor natuurbehoud en herbebossing.

Samen met ons netwerk van specialisten bepalen we per situatie de meest geschikte herbebossing methode. We zorgen dat de plaatselijke bewoners het belang begrijpen en kunnen participeren.

Met een combinatie van specialisten en vrijwilligers planten we bomen en monitoren we de groei van het bos en het aantal dieren wat gespot wordt. 

Bewustwording en educatie

Voor een duurzaam resultaat van dit grote project is het cruciaal om de  lokale bevolking erbij te betrekken.

Lilly Briggs is specialist op het gebied van ecologie en natuureducatie o.a. voor kinderen. Met haar hulp vergroten we de kans op lokale ondersteuning. 

3 Faciliterende factoren

Eigen boomkwekerij

Wij hebben een eigen boomkwekerij voor boomsoorten die met uitsterven worden bedreigd. De zaden uit onze eigen bossen wisselen we uit met lokale organisaties.

Zo kunnen we elk jaar  ± 10.000 boompjes opkweken.
Na 1-2 jaar zijn deze zaailingen groot genoeg om te planten.

polyculturen

We werken mee aan de transformatie van de monoculturen (weide en palmolie plantages) in polyculturen.

De rijkere diversiteit geeft naast een stabieler inkomen voor boeren meer natuurontwikkeling in de plantages, Hierdoor wordt het aantrekkelijker voor wildlife om er doorheen te trekken.

Wetgeving benutten

In Costa Rica is het kappen zonder vergunning verboden. Daarnaast zijn er subsidie regelingen om aanplanten en beschermen van bos te stimuleren. Wettelijk moet er een strook natuur van 15 meter aan weerszijden van rivieren in tact blijven. Daar waar boeren deze strook niet hebben, helpen we met herplanten.

basiskamp

De oprichters van NFF hebben uit eigen vermogen 83 hectare (61 ha bos en bos en 22 ha weiland) aangekocht en 2 woonhuizen en een guesthouse gebouwd.

Omdat de leden van het dagelijks bestuur hier nu wonen kunnen geïnteresseerden en volunteers gemakkelijk ontvangen worden en uitleg krijgen over de verschillende projecten.

Zo zorgen we dat de donaties optimaal worden besteed en de projecten goed worden gemonitord.

Eigen terrein als showcase

Het NFF basiskamp is ‘proeftuin’ voor verschillende herbebossing methoden.

Een netwerk van specialisten evalueert de effectiviteit.

Onze verschillende methoden:

pioneerssoorten
1. pioneersoorten

In open gebieden zijn eerst sterke en snel groeiende bomen geplant die zelf geen schaduw nodig hebben om te overleven in de tropenzon. Na een paar jaar planten we de zeldzame en traag groeide bomen er tussen in.

langs de bosranden
2. langs de bosranden

In de gebieden waar al ‘steunbos’ aanwezig was hebben we bomen geplant die met half schaduw succesvol kunnen groeien. 

3caa84fe-928e-46d5-83cf-c377173b8515
3. voorbereiding ecoduct

We gebruiken ons bos ook als ‘lokbos’ naar een veilige oversteek plek voor wilde dieren. We hebben hiervoor bomen geplant die veel voedsel bieden. Terwijl deze bomen groeien regelen wij de vergunningen voor een ecoduct.

3963a40b-c354-4961-bb32-1b1e5561ee88
4. natuur laten gaan

Gebieden die al omzoomd zijn door bestaand bos laten we op natuurlijke wijze vol groeien. Zo nodig planten we ook hier in de toekomst nog zeldzame soorten tussen in. Dit is de minst arbeidsintensieve methode.

20191025_120250
5. support soorten

Bomen die extra bodemkwaliteit en voeding nodig hebben ondersteunen we door er soorten als Mexican sunflower bij te planten. Aangevuld met eigen gemaakte compost is kunstmest hiermee overbodig.

vertiefer
6. erosie
Daar waar erosie is ontstaan, hebben we speciale bomen en ‘Vertiver gras’ geplant. Door het sterke en diepe wortelgestel wordt de bodem verankerd en voorkomen we ‘landslides’.

Tijdlijn

'A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality'.
John Lennon

voorbereiding

 • Eerste fase 2007-2019

  De oprichters van NFF gaan voor het eerst naar Costa Rica. Dan jaarlijks 2 maanden vrijwilligerswerk; opbouw kennis en specialisten netwerk.

 • Eerste project CR 2015

  Vol enthousiasme start eerste project. Werd mislukking, maar veel geleerd.

 • Nieuwe moed, grootse plannen 2018

  De naam wordt aangepast van Naturica in Nature for Future.


Realisatie

 • Aankoop eerste 83 hectare 2019

  Bouwplannen voor 3 huizen en een professionele werkplaats uitgewerkt.

 • Start bouw 2020

  Bouw eerste huis wordt gestart en afgerond. De andere gebouwen volgen.

 • Emigratie / start herbebossing 2021

  Afronden bouw/ emigratie/ Aanplant eerste 1800 bomen!

Toekomst

 • Aankoop diverse percelen 2022

  Gebieden rondom onze homebase aankopen

 • Bouw ecoduct 2023

  Veilige oversteek creëren voor het wildleven

 • Aankoop grond/ creëren Corridor 23-31

  10 jaar verstandig herbebossen en conserveren

 • Corridor is een feit! 2031

  De jaguars en andere wilde dieren steken veilig over!

 • Bos beschermen en aanplanten voor de toekomst 2031

  Nieuwe corridor bepalen en realiseren